دستورالعمل استفاده از محصولات درسو

نمایشگر

نمایشگر تمام دیجیتال لمسی شرکت درسو متشکل از 3 شستی تاچ  جهت دریافت دستور از جانب مصرف کننده و یک شستی تاچ مخفی جهت دریافت اطلاعات از برد کنترلی برای سرویس کاران محترم در...