ال ای دی یخچال و فریزر

ال ای دی برای یخچال و فریزر دونار - شرکت صنعتی درسو

ال ای دی برای یخچال و فریزر دونار در واحد طراحی شرکت درسو طراحی شده و توسط دستگاه‌های پیشرفته و دقیق تولید و مونتاژ گردیده است. تمامی فرایند طراحی و تولید تحت مدیریت جامع و زیر...

ال ای دی برای یخچال و فریزر اورست - شرکت صنعتی درسو

ال ای دی برای یخچال و فریزر اورست در واحد طراحی شرکت درسو طراحی شده و توسط دستگاه‌های پیشرفته و دقیق تولید و مونتاژ گردیده است. تمامی فرایند طراحی و تولید تحت مدیریت جامع و زیر...

جستجو در سایت