برد کنترلی پکیج ـ طراحی و تولید توسط شرکت صنعتی درسو

برد کنترلی پکیج در واحد طراحی شرکت درسو طراحی شده و توسط دستگاه‌های پیشرفته و دقیق تولید و مونتاژ گردیده است. تمامی فرایند طراحی و تولید تحت مدیریت جامع و زیر نظر بخش کنترل پروژه...