طراحی و تولید برد پکیج دیواری - آغاز تولید برد پکیج دیواری

طراحی و تولید پکیج دیواری

شرکت درسو بعد از 15 سال فعالیت در زمینه تولید انواع برد یخچال و کسب تجربه های روزافزون، بر آن شد که با توجه به تقاضای بالای برد های پکیج به کمک مهندسین...